The excellent music magazine in The Netherlands – Popmagazine HEAVEN – glowingly reviews both David Corley’s and Suzanne Jarvie’s albums…

10994060_762719600476419_6391348968329350387_n

In Dutch:

David Corley

AVAILABLE LIGHT Continental Song City

Suzanne Jarvie

SPIRAL ROAD Continental Song City

Debuten maar geen nieuwkomers.

Continental Records pikte deze onafhankelijk uitgegeven roots- cd’s op. Dat het sterke america- naplaten zijn spreekt bijna van- zelf, binnen de americana is zo veel nieuw talent dat een platen- maatschappij selectief kan zijn. Beide albums zetten niet alleen hun hoofdpersonen in de schijn- werpers, maar tevens de Canade- se producer die ze delen: Hugh Christopher Brown, die zelf als Chris Brown kan bogen op een aanzienlijke discografie als singer-songwriter. Ook David Corley en Suzanne Jarvie komen niet net kijken, ondanks het feit dat beiden hier op latere leeftijd debuteren. Beiden heeft fysiek onheil (Corley door een hartope- ratie; Jarvie na een bijna fatale val van de trap van haar oudste zoon) duidelijk gemaakt dat je niet moet wachten tot later als je je passie wilt nastreven: het le- ven kan zomaar voorbij zijn. Corley laat een vrij onderkoeld soort sombere rootsrock horen, vergelijkbaar met Chip Taylor en/of Tony Joe White, maar dan met meer variatie. Jarvie volgt veel meer een typische alt.coun- try koers. Door de combinatie van haar fraai doorleefde, af en toe enigszins Emmylou Harris- achtige stem en de ijzersterke, gevarieerde, zelfgeschreven songs, door Brown in perfecte muzikale jasjes gehesen, krijgt spiral road een uiterst prettige lichtheid, die nooit oppervlakkig wordt. De albums zijn zeer ver- schillend maar zullen zonder veel moeite hun eigen publiek vinden. Pieter Wijnstekers

Translation by May Jarvie:

Continental Records has picked up these independently produced roots CDs. The fact that they are strong renditions of Americana pretty well speaks for itself – in the category of “Americana” there is so much new talent that a recording company can pick and choose. Both of these albums don’t just place their lead performers in the spotlight, but also the Canadian producer who they share: Hugh Christopher Brown, who himself, as Chris Brown boasts a significant discography as a singer/ songwriter.

Also, David Corley and Suzanne Jarvie have not just appeared on the scene, despite the fact that both of them are putting forth their debut albums later in life. Both have experienced serious health issues (Corley who underwent a heart operation; and for Suzanne, the almost fatal accident which occurred when her oldest son fell down the stairs) which made it very clear that you should not put off striving to bring your passions to fruition – because life can come to an end just like that! Corley creates a smoking hypothermic kind of somber roots rock sound, reminiscent of Chip Taylor and/or Tony Joe White, but with more variety.

Jarvie follows more of a typical alt. country style. With the combination of her finely experienced  occasionally somewhat Emmy Lou Harris like voice, and the powerful songs which she has written herself, produced by Brown and perfectly clad in musical “attire” (jackets) Spiral Road has a lovely lightness which never becomes superficial.

The albums are very different but will find their own audience without much difficulty. – Pieter Wijnstekers